Πάντα να ξαναρχίζεις ...

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Προγαμιαίο Συμβόλαιο

ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

Σήμερον, την ………………… και ώρα …………. οι ………………… και ……….…….. που στο εξής θα αποκαλούνται «Αφέντης» και «Γυναίκα», συμφωνούν και αποδέχονται τους κάτωθι όρους, προκειμένου να προχωρήσουν ομαλά, στην τελετή του αρραβώνα τους.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι κάτωθι όροι θα τηρούνται απαρεγκλίτως, από τα συμβαλλόμενα μέρη, και οποιαδήποτε παρέκκλιση θα δίνει αυτομάτως το ηθικό και πρακτικό δικαίωμα στον «Αφέντη» να διαλύσει τον αρραβώνα του.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Facebook