Πάντα να ξαναρχίζεις ...

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ι.Π.Ε.Κ.Β.Ε.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΚΟΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Tο ΙΠΕΚΒΕ ιδρύθηκε από το Σύλλογο Προνοίας Κωφών και Βαρηκόων Ελλάδος। Είναι Ν.Π.Ι.Δ. Φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τρία μέλη του εκλέγονται από τον Σύλλογο Προνοίας Κωφών και Βαρηκόων Ελλάδος και 2 μέλη του διορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Σκοπός του είναι η φιλοξενία κωφών και βαρηκόων νεών της επαρχίας κοινωνικά ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, δίνοντάς τους την δυνατότητα βα φοιτήσουν στα ειδικά σχολεία κωφών και βαρηκόων που λειτουργούν στην Αττική. Στόχοι του ΙΠΕΚΒΕ είναι η ψυχωκοινωνική στήριξη των φιλοξενουμένων του για την ανάπτυξη του πολιτισιτκού, μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου τους, η ομαλή κοινωνικοποίηση των φιλοξενουμένων και η καλύτερη δυνατή κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ, ΜΑΒΙΛΗ 8, ΔΡΟΣΙΑ

Χώρα:Ελλάδα

Τηλέφωνο:210 8131139FAX:210 8131139

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Facebook