Πάντα να ξαναρχίζεις ...

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Ογκολογικής Μονάδας Παίδων ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑΤο «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» είναι κοινωφελές ίδρυμα,ιδιωτικού δικαίου κι ανθρωπιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.Είναι Mη Kυβερνητικός Oργανισμός [ Μ.Κ.Ο.] με Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών [ECOSOC].Iδρύθηκε το 1997. Η έδρα του βρίσκεται στην Αθήνα και γραφείο του λειτουργεί στην έδρα της UNESCO στo Παρίσι.Ιδρύτρια και Πρόεδρος του «Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια» είναι η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Σκοπός του «Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια» είναι η προώθηση των θεμάτων που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και των οικογενειακών θεσμών και η βελτίωση των συνθηκών της ζωής των παιδιών σε όλους τους τομείς.Μέσα από την πολυδιάστατη δράση του που επικεντρώνεται στην παιδεία, την ειρήνη, την υγεία, την ασφάλεια, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ανθρωπιστική προσφορά και τον πολιτισμό, επιδιώκει να φωτίσει κάθε πτυχή της ζωής των παιδιών, ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας τη ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη, επισημαίνοντας αδυναμίες και παραλείψεις και συμβάλλοντας στη λύση προβλημάτων και στην κάλυψη αναγκών.
Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν τρεις βασικούς στόχους:
1. Να μικραίνουν χρόνο με το χρόνο οι αριθμοί που αναφέρονται στα παιδιά-θύματα αδικίας, κακομεταχείρισης, στέρησης.
2. Να μεγαλώνουν και να ενισχύονται οι οικογενειακοί και κοινωνικοί δεσμοί που διασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ευημερία των παιδιών και των οικογενειών.
3. Να δημιουργούνται όλο και περισσότερες ευκαιρίες για την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και των νέων στο σύγχρονο κόσμο.Το « Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» συμμετέχει στους διεθνείς αγώνες κατά της βίας, της φτώχειας, των διακρίσεων, με έμφαση στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η εμπορική εκμετάλλευση των παιδιών, η κακοποίηση των παιδιών, σεξουαλική και άλλη, η παιδοφιλία στο internet, η εμπορία των ανθρώπων, η χρήση παιδιών ως στρατιώτες, τα παιδιά θύματα πολέμου, τα παιδιά του δρόμου, κ.ά.Μέσα από ημερίδες, συνέδρια, διεθνή φόρα και ειδικές εκστρατείες προβάλλειθέματα όπως ο σεβασμός και η τήρηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η ανάγκη της προστασίας της αθωότητας σε κίνδυνο, ο Πολιτισμός Ειρήνης, οι Αναπτυξιακοί Στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για την Χιλιετία, κ.ά.
Το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια»ενθαρρύνει την έρευνα, τη σύνταξη μελετών, την υλοποίηση προγραμμάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων με θέματα που αναφέρονται στους ίδιους σκοπούς με τους σκοπούς του Ιδρύματος,επιβραβεύει πρωτοβουλίες και προσπάθειες που προβάλλουν πρότυπα άξια προς μίμηση,υποστηρίζει και ενισχύει ηθικά και υλικά, δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας, στη στήριξη οικογενειών με ειδικές ανάγκες και παιδιών χωρίς οικογένεια και στην υποβοήθηση της άγαμης μητέρας,συλλέγει και εκδίδει συγγράμματα, μελέτες, βιβλία, ενημερωτικά φυλλάδια, ταινίες, και κάθε είδους υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων γονιών, κοινωνικών λειτουργών, ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, γύρω από τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας και την αντιμετώπισή τους καθώς και του θεσμού της οικογένειας , δημιουργεί ένα οργανωμένο πλαίσιο μέσα από το οποίο πραγματοποιείται η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών ανάμεσα σε εμπειρογνώμονες και ειδικούς στα θέματα που σχετίζονται με την παιδική ηλικία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Facebook