Πάντα να ξαναρχίζεις ...

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Έρχεται το Internet στο χωριόΜε τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα αξιοποιηθούν διακόσια εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν μάλλον ικανοποιητική πρόσβαση στο Διαδίκτυο οι λεγόμενες «λευκές» αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα, τουλάχιστον για δέκα χρόνια.

Το αρμόδιο υπουργείο ανακοίνωσε ότι το έργο φέρει από τις 3 Ιανουαρίου 2012 υπογραφή από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, αφού η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές της χώρες υπάγεται στις διατάξεις του νόμου ΣΔΙΤ. Αναμένεται να ακολουθήσει ο σχετικός διαγωνισμός.

Στόχος είναι να αποκτήσουν διαδικτυακή υποδομή αγροτικές περιοχές της χώρας «χωρίς υφιστάμενο δίκτυο» και μάλιστα «υποδομή υψηλής ταχύτητας». Η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση των υποδομών αφορά περίοδο 10 ετών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 200 εκ. ευρώ δημόσιας δαπάνης.

Το σχετικό σχέδιο δράσης προβλέπει πρόσβαση με ταχύτητα τουλάχιστον 8Mbps (download) και 1Mbps (upload), με βαθμό συγκέντρωσης (Contention Ratio) 1:40 και την απαίτηση για συνεχής αδιάλειπτη πρόσβαση στο 99.5%. Δεν υπάρχει περιορισμός στην τεχνολογία (μπορεί να μην είναι μόνο DSL). Εξάλλου, η Ειδική Γραμματεία συνεργάζεται με την ΕΕΤΤ ώστε να διαθέσει αποκλειστική ζώνη φάσματος συχνοτήτων για τη λειτουργία των ασύρματων δικτύων που τυχόν υλοποιηθούν από τους ανάδοχους στις λεγόμενες λευκές αγροτικές περιοχές.

Για την περίοδο κατασκευής του έργου θα αξιοποιηθούν πόροι τόσο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» όσο και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποφασίστηκε η ενιαία αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ο ενιαίος σχεδιασμός του έργου, υπό την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του έργου και ως έργο ΣΔΙΤ.

«Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές της χώρας αποτελεί έργο πνοής για την ελληνική περιφέρεια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προώθηση της καινοτομίας» δήλωσε σχετικά ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Facebook