Πάντα να ξαναρχίζεις ...

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Vespa Gustom


Vespa Club Achaias

Η Λέσχη ιδρύθηκε τον Μάιο του 2001.

Σκοποί της Λέσχης είναι:

  • η προώθηση του δικύκλου και ειδικότερα της Vespa ως μέσου μεταφοράς και μετακίνησης. 
  • η διοργάνωση ταξιδιών, εκδρομών, αγώνων και τεχνικών σεμιναρίων. 
  • η διοργάνωση διαφόρων εκπολιτιστικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων καθώς και συμμετοχή σε κοινωνικά δρώμενα.
  • η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της.
  • η αλληλοβοήθεια των μελών της Λέσχης και συνεργασία τους για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων τους.
  • Η πραγματοποίηση των σκοπών της Λέσχης επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο, με γνώμονα το συμφέρον των μελών της και την προβολή της.

Facebook